Interessegebied: Risk Management

Bewust omgaan met risico’s – bij Aegon is dat een kernwaarde. Dat geldt voor de bescherming die onze verzekeringsproducten bieden aan onze klanten. En dat geldt ook voor de bescherming van onze eigen bedrijfsvoering. Dat laatste is de verantwoordelijkheid van onze afdeling Risk Management. Hier werken risk professionals die op basis van hun expertise bewuste keuzes durven maken. Heldere keuzes, die Aegon in staat stellen de klant nóg beter te beschermen.

Integer risicobeheer

Goede beheersing van ondernemingsrisico’s is de basis onder integer risicobeheer voor de klant. Binnen Aegon hechten we veel waarde aan dit bewustzijn. Daarom hebben we onlangs intern het project Risk Awareness & Culture opgestart. Hierin besteden we veel aandacht aan cultuur en gedrag, zodat we nog beter kunnen voldoen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van klanten, aandeelhouders en toezichthouders. Bij de afdeling Risk Management kun je hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Inhoudelijke verdieping

De afdeling Risk Management beslaat een breed werkterrein. Hier krijg je volop de kans om je inhoudelijke kennis te verdiepen en ervaring op te doen. Je kunt bijvoorbeeld werken aan Financial Risk Management, Operational Risk Management en Compliance. Financial Risk Management zorgt voor inzicht in de bedrijfsrisico’s en vertaalt deze inzichten naar heldere managementinformatie. Hier ontwikkelen we bijvoorbeeld financieel risicobeleid en stellen we de risicostrategie vast. Operational Risk Management levert advies aan onze Business Lines en zorgt voor de inrichting van het risico-controleraamwerk. Bij Compliance werk je aan de naleving van wet- en regelgeving, principes van verantwoord ondernemen en gedragsregels.

Zelf je carrière bepalen

Binnen Aegon krijg je alle ruimte en vrijheid om te werken aan je ontwikkeling, zowel op het persoonlijke vlak als in professioneel opzicht. Je hebt de keuze uit verschillende opledingen.Want bij Aegon gaan we niet alleen bewust om met risico’s, maar ook met onze mensen.

Achtergrond in risk management?

Heb jij een financieel-economische achtergrond, ben je analytisch sterk en sociaal vaardig? Wil jij je kennis ontwikkelen op het gebied van risk management en compliance en ervaring opdoen op een breed werkterrein? Dan maken we graag kennis met je. Bekijk daarom eens ons vacatureaanbod.